Volgende

NLP

NLP gaat uit van een aantal vooronderstellingen. Misschien wel de belangrijkste vooronderstelling is: ieder mens heeft in zijn (on)bewuste de noodzakelijke hulpbronnen tot zijn beschikking om te bereiken wat hij wil bereiken. Het onbewuste wordt gezien als een rijke bron van levenservaring en innerlijke mogelijkheden. NLP gaat er vanuit dat er in communicatie geen mislukking bestaat. Je krijgt wel feedback en daardoor de mogelijkheid om met behulp van de innerlijke hulpbronnen nieuwe wegen te bewandelen. 

Ieder mens heeft en leeft zijn eigen patronen. Deze patronen vormen een model, waarmee en van waaruit mensen hun wereld benaderen. Zo creëert ieder mens zijn eigen unieke wereldmodel of wereldbeeld. Wil je toegang krijgen tot dit wereldmodel dan zal je dat van binnenuit, dus op een subjectieve manier moeten benaderen. Zo kun je bijvoorbeeld als begeleider patronen bij jezelf en anderen ontdekken, begrijpen en eventueel veranderen.