Volgende

TA

Het centrale uitgangspunt van de TA wordt samengevat met de term: IK BEN OKÉ, JIJ BENT OKÉ. Dat is een rijke en optimistische achtergrond om naar mensen te kijken en met mensen te werken.
Het maakt ons milder wanneer we met `niet oké` aspecten van onszelf en anderen in aanraking komen.

Het belangrijkste begrip uit de TA is het begrip `egotoestand’. Een egotoestand is een geheel van gedachten, gevoelens en meningen met daaraan verbonden gedrag. Een egotoestand is een manier van zijn. Ieder mens manifesteert zich doormiddel van de ouder-egotoestand, de volwassen-egotoestand en de kind-egotoestand.